Comuna Tulucesti judetul Galati Comuna Tulucesti judetul Galati Comuna Tulucesti judetul Galati Comuna Tulucesti judetul Galati Comuna Tulucesti judetul Galati Comuna Tulucesti judetul Galati Comuna Tulucesti judetul Galati

Descriere proiect

Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii – motor al cooperării socio-economice în comuna Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni" este finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 3.356.405,33 EURO. Finanțarea primită din partea Uniunii Europene este de 2.564.055,65 EURO, ceea ce reprezintă 76,39% din valoarea totală a proiectului.

Proiectul vizează "Dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Tulucești, județul Galați" și "Construcția capitală a drumului local care face conexiunea dintre localitatea Sireți și traseul internațional M14 (M5)" în satul Sireți, raionul Strășeni. Proiectul abordează zona de frontieră dintre România și Republica Moldova și va contribui la obiectivul general al Instrumentului european de vecinătate: dezvoltarea către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și țărilor vecine din afara UE. Prezentul proiect răspunde nevoilor existente în cadrul celor două comunități locale și, pe termen lung, la nivelul Regiunilor de Dezvoltare din care Regiunea Sud-Est a României și Regiunea Centrală a Republicii Moldova, în dezvoltarea infrastructurii de transport locală în conformitate cu standardele naționale și internaționale, implementarea măsurilor preventive, combaterea fenomenelor de degradare a mediului în zonele rurale și crearea unui mediu optim de dezvoltare economică și socială pentru mediul local.

Cooperarea transfrontalieră la frontierele externe ale Uniunii Europene (UE) continuă să reprezinte o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020. ENI CBC își propune să creeze „o zonă de prosperitate comună și bună vecinătate între statele membre ale UE și vecinii lor. În acest scop, proiectul va promova dezvoltarea economică și socială în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune. Prin acest proiect, cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova va consolida și sporii potențialul de dezvoltare al zonei.

Plecând de la ideea că transportul este factorul care determină viteza de dezvoltare a unei localități, au fost identificate drumurile existente care includ categorii de utilizare a pământului și solurile cu cel mai mare potențial de dezvoltare economică, impunând astfel o dezvoltare a rețelei de transport rutier și conectivitatea lor cu drumul principal care duce la frontieră. Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea drumurilor care leagă comuna Tulucești și comuna Sireți de drumul principal care duce la graniță.

Contact:

Proiect implementat de Comuna Tulucesti, jud Galati
in parteneriat cu Primaria Sireti, raionul Straseni, R. Moldova
Adresa: sat Tulucesti, comuna Tulucesti, Galati

Telefon: +40 236 345 007
Fax: + 40 236345707

Beneficiari

Beneficiari:

Comuna Tulucesti, judetul Galati, Romania

Primaria Satului Sireti, Raionul Straseni, R. Moldova

Lider proiect:

Comuna Tulucesti, judetul Galati, Romania

Partener:

Primaria Satului Sireti, Raionul Straseni, R. Moldova

Bugetul proiectului:

Valoarea totală 3.356.405,33 Euro

Suma finanţată de Uniunea Europeană 2.564.055,65 EURO, echivalentul a 76.39% din costul total eligibil, distribuită astfel:

Comuna Tuluceşti 1.339.904,89 Euro la care se adaugă contribuţia proprie de 243.949,48 Euro, în valoare totală de 1.583.854,37 EURO

Comuna Sireţi 1.224.150,76 Euro la care se adaugă contribuţia proprie de 548.400,20 Euro, în valoare totală de 1.772.550,96 EURO

Perioada de implementare:

29 luni (15 iulie 2021–15 decembrie 2023)

Programul de finanțare

Programul Operational Comun Romania - Republica Moldova 2014 - 2020

Obiectivul tematic 7:

Îmbunătățirea accesibilității la regiuni, dezvoltarea rețelelor și a sistemelor de transport și comunicații

Prioritatea programului 3.1:

Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a infrastructurii TIC.

Prioritatea la care implementarea proiectului vine sa contribuie 3.1.1:

A crescut mobilitatea persoanelor și mărfurilor în zona eligibilă printr-o rețea de transport modernizată

Tipul actiunii: HARD

Tipul proiectului: SIMETRIC

Proiectul abordează zona de frontieră dintre România și Republica Moldova și va contribui la obiectivul general al Instrumentului european de vecinătate: dezvoltarea către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și țărilor vecine din afara UE.

Prezentul proiect răspunde nevoilor existente în cadrul celor două comunități locale și, pe termen lung, la nivelul Regiunilor de Dezvoltare din care Regiunea Sud-Est a României și Regiunea Centrală a Republicii Moldova, în dezvoltarea infrastructurii de transport locală în conformitate cu standardele naționale și internaționale, implementarea măsurilor preventive, combaterea fenomenelor de degradare a mediului în zonele rurale și crearea unui mediu optim de dezvoltare economică și socială pentru mediul local. Aceste nevoi nu numai că au fost identificate, dar sunt stabilite ca linii de acțiune prioritare pe care trebuie construite viitoarele măsuri de dezvoltare și programe ale celor două comunități locale.

Prin realizarea drumului ce leagă satul de infrastructura ce duce la graniță s-a obținut un deziderat în ceea ce privește dezvoltarea economică a regiunii noastre. Așadar, potențialul de dezvoltare al localității a crescut odată cu infrastructura de transport mai dezvoltată, ceea ce a condus la o creștere economică răspunzând astfel nevoilor de transport, care puneau o presiune suplimentară asupra infrastructurii existente.

În același timp s-a atins și principalul obiectiv strategic al oricărei strategii economice în domeniul transportului auto, respectiv de a accelera restructurarea și dezvoltarea economiei prin crearea unor condiții de călătorie sigure și eficiente în traficul intern și internațional de mărfuri și pasageri.

Pornind de la considerațiile de mai sus, dezvoltarea unei infrastructuri de transport în conformitate cu nevoile tot mai mari de transport trebuie să rămână una dintre prioritățile autorităților naționale și locale, indiferent de constrângerile economice sau bugetare.

În contextul actual, necesitatea creșterea integrării rețelei locale de transport în rețeaua națională și europeană prin construirea drumurilor moderne capabile să preia un trafic în creștere rapidă s-a realizat.

Cooperarea transfrontalieră la frontierele externe ale Uniunii Europene (UE) a fost o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020 și va continua a fi o prioritate și în cadrul viitoarelor programe.

ENI CBC și-a propus să creeze „o zonă de prosperitate comună și bună vecinătate între statele membre ale UE și vecinii lor. Acest scop a fost atins proiectul promovând dezvoltarea economică și socială în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune.

Prin acest proiect, cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova a consolidat și sporit potențialul de dezvoltare al zonei.

Plecând de la ideea că transportul este factorul care determină viteza de dezvoltare a unei localități, s-au realizat drumuri care includ categorii de utilizare a solului și soluri cu cel mai mare potențial de dezvoltare economică, obținându-se astfel o dezvoltare a rețelei de transport rutier și conectivitatea acestora cu drumul principal care duce la frontieră.

Obiective

Obiectiv general:

S-a realizat infrastructura de drumuri care leagă Comuna Tulucești și Comuna Sireți de drumul principal care duce la graniță.


Obiectivele specifice realizate:

Modernizarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră în Comuna Tulucești și Comuna Sireți.

Îmbunătățirea căilor de acces către centrele de interes transfrontaliere din Comuna Tulucești.

Promovarea soluțiilor inovatoare în modernizarea drumurilor în Comuna Tulucești și Comuna Sireți.

Obiectivele proiectului realizate

S-au reconstruit / modernizat 3 drumuri care leagă Comuna Tulucești și Comuna Sireți de drumul principal care duce la frontieră.

Lungimea totală a drumurilor reconstruite și modernizate este de 6,344 Km, din care 3,590 km în Comuna Tulucesti și 2,754 km în Comuna Sireti.

Cele două drumuri modernizate în comuna Tulucești care leagă DN 26 de DN 24D și DN 24D și DJ255A sunt o cale alternativă pentru utilajele agricole din cele trei sate ale comunei Tulucești, care decongestionează traficul fie pe DN26, fie pe DN24D, în același timp pot fi și rute alternative pentru descărcarea traficului de pe drumurile naționale care traversează comuna.

Reconstrucția rețelei rutiere care leagă satul Sireti, raionul Strășeni a îmbunătățit legătura de transport a zonelor rezidențiale cu rețeaua rutieră comună a Republicii Moldova, a crescut mobilitatea populației din această localitate, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică a regiunii și la bunăstarea cetățenilor.

Avantajele obținute prin modernizarea drumurilor:

- Asigurarea conexiunii la rețeaua rutieră comunală, județeană sau națională;

- Asigurarea accesibilității în zonele de interes transfrontalier;

- Asigurarea accesibilității în zonele în care se desfășoară activități Agricole

- Economie de timp și combustibil

- Reducerea costurilor de funcționare a mașinilor și vehiculelor agricole

- Îmbunătățirea capacității de încărcare

- Îmbunătățirea caracteristicilor geometrice și a căilor de urmărire

- Structura drumului la parametrii tehnici care corespund categoriei de drum

- Creșterea accesului echipamentelor agricole la ieșirile agricole și a agenților economici

- Acces rapid la exploatații după ploaie.

Rezultatele obținute prin modernizarea drumurilor 1059 și 1701 + 1702 din Tulucesti:

- îmbunătățirea accesului la exploatațiile agricole la scară largă (650 Ha);

- deservirea a 497 de proprietari naturali care exploatează terenul individual;

- acces pentru 11 agenți economici care operează în zonă;

- accesul a 26 de entități economice care desfășoară activități neagricole în zonă la infrastructura de transport de calitate;

- acces la zonele de interes turistic transfrontalier;

Modernizarea drumurilor din Comuna Sireți a condus la următoarele rezultate:

- aproximativ 3.500-4.000 de navetiști obișnuiți, care lucrează sau studiază, cu transportul privat sau public beneficiază de o infrastructură de transport de înaltă calitate. Aceste persoane sunt angajate sau efectuează studii în orașul Chișinău, comuna Vatra și alte localități ale Republicii Moldova, unde există întreprinderi industriale și instituții de învățământ.

- 8 agenți economici care desfășoară activități agricole în zonă

- accesul a 17 agenți economici care desfășoară activități neagricole în zonă la infrastructura de transport de calitate

Ambele drumuri modernizate în Comuna Tulucești și cel din Comuna Sireți sunt incluse în Planul Urbanistic General al fiecărei localități, astfel încât finanțarea ENI a reprezentat o soluție pentru rezolvarea unei probleme comune cu care se confruntă locuitorii dintre cele două localități.

GRUPURI ȚINTĂ care se bucură de rezultatele obținute

1. Agenții economici din Comuna Tulucești – societăți care se ocupă cu exploatarea terenurilor agricole din Comuna Tulucești;

2. Locuitori din Comuna Tulucești - proprietari de terenuri care cultivă terenuri individual;

3. Agenții economici din Comuna Sireți - companii care au ca obiect exploatarea terenurilor agricole din Comuna Sireți;

4. Locuitorii din Comuna Sireți – navetiști obișnuiți.

Rezultate obținute

Modernizarea a 3 drumuri care leagă Comuna Tulucești și Comuna Sireți de drumul principal care duce la frontieră.

Suprafata totală obținută în Comuna Tulucești: 37005 mp (care aparține în totalitate domeniului public al Comunei Tulucești, județul Galați);

DE 1059 modernizat – 2,230 km

DE 1701 + 1702 modernizat – 1,360 km

pentru comuna Sireți un drum în lungime de 2,754 km și 7 m lățime modernizat.

Instrumentele de promovare pentru comuna Sireți, raionul Strășeni au fost:

- 3 comunicate de presă, emise în mass-media locală/regională, cu informații asupra etapelor proiectului;

- 600 de pliante distribuite pe durata proiectului

- instalarea panourilor publicitare temporare și permanente

- afișarea unui material de prezentare (roll-up) în locul unde este implementat proiectul și pe perioada evenimentelor derulate în cadrul proiectului

- autocolante care poartă elementele specifice de vizibilitate ale programului, afișate pe fiecare vehicul, echipament sau altă dotare achiziționată de proiect;

- un portofoliu de cel puțin 10-15 fotografii profesionale și / sau un scurt videoclip (de cel puțin 2 minute), care prezintă evenimentele și rezultatele proiectului, imagini reprezentative ale persoanelor care participă la proiect ca personal și / sau ca beneficiari / grup țintă , etc.) și situația înainte și după implementarea proiectului;

- actualizarea postărilor de pe paginile web ale beneficiarilor (partenerilor de proiect)

- 1 articol „care spune povestea proiectului” (de cel puțin 200 de cuvinte și 5 fotografii) disponibil la cererea programului;

Instrumentele de promovare a proiectului pentru comuna Tulucești, județul Galați:

- 3 comunicate de presă publicate în mass-media locală / regională, cu informații asupra etapelor proiectului;

- 600 de pliante distribuite pe durata proiectului

- Instalarea panourilor publicitare temporare și permanente

- afișarea unui material de prezentare (roll-up) în locul unde este implementat proiectul și pe perioada evenimentelor derulate în cadrul proiectului

- autocolante care poartă elementele specifice de vizibilitate ale programului afișate pe fiecare vehicul, echipament sau altă dotare achiziționată de proiect;

- un portofoliu de cel puțin 10-15 fotografii profesionale și / sau un scurt videoclip (de cel puțin 2 minute), care prezintă evenimentele și rezultatele proiectului, imagini reprezentative ale persoanelor care participă la proiect ca personal și / sau ca beneficiari / grup țintă , etc.) și situația înainte și după implementarea proiectului;

- actualizarea postărilor de pe paginile web ale beneficiarilor (partenerilor de proiect)

- 1 articol „care spune povestea proiectului” (de cel puțin 200 de cuvinte și 5 fotografii) disponibil la cererea programului;

Achizitii

3 Drumuri care leagă comuna Tulucești și comuna Sireți de drumul principal care duce la frontieră

4 laptopuri

2 multifuncționale color

2 videoproiectoare

2 vehicule

Grupurile de activități realizate

Grupa de activități 1 – Managementul proiectului

GA 1 a cuprins setul de acțiuni prin care s-a asigurat managementul tehnic și financiar general al proiectului, precum și o bună comunicare între parteneri cu mediul extern al proiectului.

ACTIVITATEA 1.1 - Semnarea contractelor de muncă pentru echipa de proiect.

ACTIVITATEA 1.2 - Organizarea întâlnirilor echipei de implementare a proiectului.

ACTIVITATEA 1.3 - Crearea condițiilor pentru implementarea proiectului.

ACTIVITATEA 1.4 - Auditul proiectului.

ACTIVITATEA 1.5 - Elaborarea și transmiterea rapoartelor tehnice și financiare.

Grupa de activități 2 – Planul de informare și comunicare

Beneficiarii au stabilit o vizibilitate adecvată a contribuției Uniunii Europene la proiecte care au consolidat gradul de conștientizare publică a acțiunii Uniunii Europene și au creat o imagine consecventă a sprijinului UE în toate țările participante.

În acest sens, beneficiarul a furnizat publicului informații despre finanțarea UE, precum și despre rezultatele proiectului.

Produsul informațional a fost în conformitate cu cerințele programului Identitatea vizuală a fost asigurată.

ACTIVITATEA 2.1 - Lansarea proiectului.

ACTIVITATEA 2.2 - Instrumente de promovare.

ACTIVITATEA 2.3 - Închiderea proiectului.

Grupa de activități 4 – Realizarea infrastructurii de transport

ACTIVITATEA 4.1 - Alocarea serviciilor de proiectare.

ACTIVITATEA 4.2 - Realizarea documentației și specificațiilor de proiectare.

ACTIVITATEA 4.3 - Alocarea executării lucrărilor de investiții.

ACTIVITATEA 4.4 - Executarea și monitorizarea lucrărilor conform ofertei anexate contractelor de executare semnate.

ACTIVITATEA 4.5 - Recepția lucrărilor.

Informatii descărcabile

Proiect

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele.

Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE

Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Pagina web a Programului: www.ro-md.net

Proiect implementat de Comuna Tulucești, județul Galați, România, în parteneriat cu Primaria Satului Sireți, raionul Străşeni, R. Moldova

Adresa: Sat Tulucești, Comuna Tulucești, Județul Galați

Telefon: +40 236 345 007

Fax: +40 236 345 707

Testimonial  • Modernizarea celor trei drumuri care leagă Comuna Tulucești și Comuna Sireți de traseul principal către frontiera înconjurată de așteptări și anticipații, nu doar reprezintă un pas fundamental în evoluția infrastructurii locale, ci și un demers ce aduce multiple beneficii pentru grupurile țintă implicate.

  • Pentru agenții economici din Comuna Tulucești, această modernizare deschide porți către o conectivitate extinsă și o mobilitate crescută pentru activitățile lor agricole. Societățile dedicate exploatării terenurilor agricole beneficiază de acces facil către aceste zone de interes, facilitând astfel procesele de gestionare și lucrul pe terenuri.

  • Prin modernizarea acestor drumuri, nu doar că s-au deschis noi căi pentru progres și dezvoltare economică, ci s-au adus și beneficii tangibile pentru fiecare grup țintă implicat, consolidând astfel coeziunea și prosperitatea întregii regiuni.

Contact

Proiect implementat de Comuna Tulucesti, jud Galati
in parteneriat cu Primaria Sireti, raionul Straseni, R. Moldova
Adresa: sat Tulucesti ,comuna Tulucesti, Galati

Telefon: +40 236 345 007
Fax: + 40 236345707