Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2024

Hotararile consiliului local 2024

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Hotararea Nr. 1 – privind aprobarea utilizarii sumei de 508.500

Hotararea Nr. 2 – privind validarea dispozitiei nr.1 din 03.10.2024

Hotararea Nr. 3 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea statului de functii si a grilei de

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea grilei de salarizare a personalului

Hotararea Nr. 6 – privind acordarea normei de hrana pe anul

Hotararea Nr. 7 – privind modificarea art.4 art.5 si art 7

Hotararea Nr. 8 – privind actualizarea valorii totale a investitiei

Hotararea Nr. 9 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloace de

Hotararea Nr. 10 – privind adoptarea bugetului local al comunei Tulucesti pe anul

Hotararea Nr. 11 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 13 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea Studiului de fundamentare

Hotararea Nr. 15 – privind aprobarea Studiului de oportunitate si fundamentare

Hotararea Nr. 16 – privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judetean

Hotararea Nr. 17 – privind aprobarea planului anual de actiuni

Hotararea Nr. 18 – privind infiintarea Serviciului public local de

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea utilizarii sumei de 1.305.500 lei

Hotararea Nr. 20 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 21 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia

Hotararea Nr. 22 – privind aprobarea dezmembrarii terenului

Hotararea Nr. 23 – privind modificarea si completarea HCLnr.96 din 29.11.2022

Hotararea Nr. 24 – privind trecerea unor terenuri din domeniul privat

Hotararea Nr. 25 – privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc

Hotararea Nr. 26 – privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc

Hotararea Nr. 27 – privind acordarea unor ajutoare finaciare unor persoane

Hotararea Nr. 28 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele

Hotararea Nr. 29 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 30 – privind asocierea Consilului Local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 31 – privind acordul Consilului Local Tulucesti cu privire la

Hotararea Nr. 32 – privind schimbarea categoriei de folosinta ale unor terenuri

Hotararea Nr. 33 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 34 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea vanzarii in mod direct a unei suprafete

Hotararea Nr. 36 – privind aprobarea vanzarii in mod direct a unei suprafete

Hotararea Nr. 37 – privind decontarea cheltuielilor de transport intre

Hotararea Nr. 38 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor

Hotararea Nr. 39 – privind insusirea in inventarul domeniului privat

Hotararea Nr. 40 – privind incheierea prin atribuirea in mod direct

Hotararea Nr. 41 – privind decontarea cheltuielilor de transport intre

Hotararea Nr. 42 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara aflata la

Hotararea Nr. 43 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local

Hotararea Nr. 44 – privind atestarea inventarul bunurilor care alcatuiesc

Hotararea Nr. 45 – privind insusirea contractului de prestari servicii

Hotararea Nr. 46 – privind punerea in aplicare a dispozitiilor art V

Hotararea Nr. 47 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 48 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 49 – privind indexarea impozitelor si taxelor locale ale

Hotararea Nr. 50 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului

Hotararea Nr. 51 – privind validarea inventarului terenurilor disponibile

Hotararea Nr. 52 – privind insusirea planului de amenajament pastoral

Hotararea Nr. 53 – privind insusirea in inventarul domeniului privat

Hotararea Nr. 54 – privind asocierea Consilului Local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 55 – privind modificarea unor impozite si taxe locale

Hotararea Nr. 56 – privind insusirea propunerii de contract de

Hotararea Nr. 57 – privind aprobarea planului anual de actiune al

Hotararea Nr. 58 – privind inchirierea prin atribuirea in mod direct a suprafetei

Hotararea Nr. 59 – privind acordarea unui drept de uz si servitute

Hotararea Nr. 60 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloace de transport

Hotararea Nr. 61 – privind decontarea cheluielilor de transport intre

Hotararea Nr. 62 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 63 – privind aprobarea situatiei financiare anuale

Hotararea Nr. 64 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor

Hotararea Nr. 65 – privind insusirea in inventarul domeniului privat

Hotararea Nr. 66 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

Hotararea Nr. 67 – privind decontarea cheltuielilor de transport

Hotararea Nr. 68 – privind utilizarea fonsului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 69 – privind stabilirea salariilor de baza

 

Skip to content