Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2023

Hotararile consiliului local 2023

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Hotararea Nr. 1 – privind decontarea contravalorii

Hotararea Nr. 2 – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari

Hotararea Nr. 3 – privind adoptarea bugetului local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 4 – privind validarea dispozitiei nr.1 din 05.01.2023

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local

Hotararea Nr. 6 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

Hotararea Nr. 7 – privind aprobarea bugetului de venituri si

Hotararea Nr. 8 – privind aprobarea statului de functii si a

Hotararea Nr. 10 – privind aprobarea grilei de salarizare a

Hotararea Nr. 11 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii

Hotararea Nr. 12 – privind acordarea normei de hrana pe anul 2023

Hotararea Nr. 13 – privind modificarea anexei nr.1 HCL nr 83. 25.07.2019

Hotararea Nr. 14 – privind anularea majorarilor de intarziere,

Hotararea Nr. 15 – privind insusirea unor raporturi de evaluare teren arabil

Hotararea Nr. 16 – privind realizarea unui schimb de terenuri

Hotararea Nr. 17 – privind suspendarea de la plata concesiunii stabilita

Hotararea Nr. 18 – privind insusirea in inventarul domeniului privat al

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea utilizarii sumei de 2.411.000

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea depunerii proiectului

Hotararea Nr. 21 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 22 – privind acceptarea renuntarii la dreptul

Hotararea Nr. 23 – privind completarea si modificarea art.1 HCL 98 din 13.12.2022

Hotararea Nr. 24 – privind anularea majorarilor de intarziere

Hotararea Nr. 25 – privind aprobarea infintarii serviciului social

Hotararea Nr. 26 – privind aprobarea infintarii serviciului de

Hotararea Nr. 27 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 28 – privind asocierea Consilului Local al comunei

Hotararea Nr. 29 – privind infintarea, organizarea si functionarea Serviciului

Hotararea Nr. 30 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 31 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 32 – privind modificarea si completarea HCL

Hotararea Nr. 32 – privind modificarea si completarea HCL nr 96 din 29.11.2022

Hotararea Nr. 34 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 35 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat

Hotararea Nr. 36 – privind aprobarea utilizarii sumei de 80.000

Hotararea Nr. 37 – privind indexarea impozitelor si taxelor locale ale

Hotararea Nr. 38 – privind completarea HCL nr 103 din 22.12.2022

Hotararea Nr. 39 – privind acordarea unui drept de uz si servitute

Hotararea Nr. 40 – privind aprobarea participarii UAT Comuna Tulucesti

Hotararea Nr. 41 – privind insusirea in inventarul domeniuului privat

Hotararea Nr. 42 – privind completarea si modificarea HCL nr 94din 22.11.2022

Hotararea Nr. 43 – privind aprobarea cerii de finantare si a devizului

Hotararea Nr. 44 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 45 – privind abrogarea HCL nr 26.02.03.2023

Hotararea Nr. 46 – privind abrogarea HCL nr 25.02.03.2023

Hotararea Nr. 47 – privind aprobarea aderarii Comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 48 – privind rectificarea bugetului local al Comunei

Hotararea Nr. 49 – privind aprobarea contului de executie a

Hotararea Nr. 50 – privind stabilirea salariilor de baza pentru

 

Hotararea Nr. 52 – privind modificarea si completarea HCL 87 din 22.11.2022

Hotararea Nr. 53 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 54 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 55 – privind aprobarea situatiei financiare anuale

Hotararea Nr. 56 – privind aprobarea planului de investitii al

Hotararea Nr. 57 – privind aprobarea Planului de Afaceri pentru stabilirea

Hotararea Nr. 58 – privind aprobarea Planului anual de evolutiei

Hotararea Nr. 59 – privind aprobarea analizei Cost-Beneficiu pentru

Hotararea Nr. 60 – privind aprobarea nivelului pierderilor de apa

Hotararea Nr. 61 – privind aprrobarea proiectului

Hotararea Nr. 62 – privind insusirea in inventarul domeniului

 

Hotararea Nr. 76 – privind aprobarea proiectului Infintarea centrului de zi

Hotararea Nr. 77 – privind aprobarea proiectului tehnic

Hotararea Nr. 78 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 79 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 80 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 81 – privind aprobarea contului de executiei a bugetului

Hotararea Nr. 82 – privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan

Hotararea Nr. 83 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 84 – privind aprobarea vanzarii in mod direct

Hotararea Nr. 85 – privind completarea HCL 50 din 27.04.2023

Hotararea Nr. 86 – privind dare in folosinta gratuita a camerei

Hotararea Nr. 87 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 88 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii

Hotararea Nr. 89 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 90 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 91 – privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul

Hotararea Nr. 92 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a

Hotararea Nr. 93 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 94 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 95 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 96 – privind aprobarea aderari comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 97 – privind completarea hcl nr 50 din 27.04.2023

Hotararea Nr. 98 – privind anularea majorarilor de intarziere

Hotararea Nr. 99 – privind aprobarea nivelurilor tinta propuse

Hotararea Nr. 100 – privind stabilirea coantumului taxei si a

Hotararea Nr. 101 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor

Hotararea Nr. 102 – privind aprobarea implementarii proiectului

 

Hotararea Nr. 132 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloace Hotararea

Hotararea Nr. 134 – privind apobarea proectului Capacitati de producere

Hotararea Nr. 135 – privind aprobarea infintarii serviciului de Asistenta Comunitara

Hotararea Nr. 136 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea Nr. 137 – privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2024

Hotararea Nr. 138 – privind stabilirea plafonului creantelor fiscale restante

Hotararea Nr. 139 – privind prelungirea Planului Urbanistic General

Hotararea Nr. 140 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere

Hotararea Nr. 141 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentr pomul de craciun

Hotararea Nr. 142 – privind trecerea unui teren situat in sat Tulucesti

Hotararea Nr. 143 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 144 – privind actualizarea indicatorilor tehnici si a devizului

Hotararea Nr. 145 – privind acordul Consilului Local Tulucesti pentru utilizarea

Hotararea Nr. 146 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tulucesti pe anul 2023

Hotararea Nr. 147 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloace de transport

Hotararea Nr. 149 – privind actualizarea indicatorilor tehnici si a devizului

Hotararea Nr. 150 – privind aprobarea implementarii proiectului platforma comunala

Hotararea Nr. 151 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-eco

Hotararea Nr. 152 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor

Hotararea Nr. 153 – privind acordarea unor ajutoare financiareunor persoane

Hotararea Nr. 154 – privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judetean de

Hotararea Nr. 155 – privind sustinerea finaciara a deciziei de finantare

Hotararea Nr. 156 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 157 – privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan

Hotararea Nr. 158 – privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2024-2025

Hotararea Nr. 159 – privind aprobarea organigramei si a statului de functii

Skip to content