Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2022

Hotararile consiliului local 2022

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Hotararea Nr. 1 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 2 – privind aprobarea planului de actiuni sau

Hotararea Nr. 3 – privind aprobarea planului anual de actiune

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea necesitatii, oportunitatii si

Hotararea Nr. 5 – privind insusirea in inventarul domeniului privat

Hotararea Nr. 6 – privind validarea dispozitiei nr.1 din 05.01.2022

Hotararea Nr. 7 – privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala

Hotararea Nr. 8 – privind schimbarea amplasamentului terenurilor atribuite

Hotararea Nr. 9 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 10 – privind adoptarea bugetului local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 11 – privind aprobarea utilizarii sumei de 2.439.000 lei

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 13 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 14 – privind validarea dispozitiei nr.25 din 24.02.2022

Hotararea Nr. 15 – privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor

Hotararea Nr. 16 – privind aprobarea prelungirii duratei

Hotararea Nr. 17 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 18 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 20 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 21 – privind asocierea Consiliului Local al comunei

Hotararea Nr. 22 – privind acordarea normei de hrana pe anul 2022

Hotararea Nr. 23 – privind trecerea din domeniul privat al unitatii

Hotararea Nr. 24 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 25 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 26 – privind insusirea unor raporturi de evaluare

Hotararea Nr. 27 – privind realizarea unui schimb de terenuri

Hotararea Nr. 28 – privind aprobarea actelor necesare

Hotararea Nr. 29 – privind aprobarea utilizarii sumei de 200.000 lei

Hotararea Nr. 30 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 31 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 32 – privind aprobarea unui protocol cu Unitatea Militara

Hotararea Nr. 34 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea situatiei financiare anuale

Hotararea Nr. 36 – privind neasumarea responsabililitatilor organizarii

Hotararea Nr. 37 – privind norme referitoare la imbunatatirea

Hotararea Nr. 38 – privind defalcarea punctului 2 – drumuri

Hotararea Nr. 39 – privind aprobarea unor planuri topografice necesare

Hotararea Nr. 40 – privind aprobarea proiectului Realizarea pista de biciclete

Hotararea Nr. 41 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 42 – privind aprobarea vizei de control financiar

Hotararea Nr. 43 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 44 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 45 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 46 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct a unei suprafete

Hotararea Nr. 47 – privind infatisarea organizarea SPCLEP in Tulucesti

Hotararea Nr. 48 – privind decontarea contravalorii calatoriei 

Hotararea Nr. 49 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 50 – privind prelungirea strategiei locale

Hotararea Nr. 51 – privind aprobarea Studiu de fundamentare

Hotararea Nr. 52 – privind Regulamentul Serviciului Judetean

Hotararea Nr. 53 – privind aprobarea Regulamentului pentru

Hotararea Nr. 54 – privind schimbarea sediului Primariei Tulucesti

Hotararea Nr. 55 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 56 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 57 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 58 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

 

Hotararea Nr. 60 – privind aprobarea studiului de oportunitate

Hotararea Nr. 61 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 62 – privind aprobarea depunerii proiectului Construire centru

Hotararea Nr. 63 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 64 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 65 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 66 – privind validarea dispozitiei nr. 141

Hotararea Nr. 67 – privind scutirea domnului Chiriac

Hotararea Nr. 68 – privind scutirea doamnei Ispas

Hotararea Nr. 69 – privind aprobarea majorarii cuantumului tichetelor

Hotararea Nr. 70 – privind aprobarea utilizarii sumei 580.000 lei

Hotararea Nr. 71 – privind completarea strategiei locale pentru

Hotararea Nr. 72 – privind aprobarea devizului actualizat

Hotararea Nr. 73 – privind aprobarea depunerii proiectului

Hotararea Nr. 74 – privind aprobarea depunerii proiectului

Hotararea Nr. 75 – privind modificarea si completarea Hotararii

Hotararea Nr. 76 – privind aprobarea depunerii proiectului

Hotararea Nr. 77 – privind asigurarea fondurilor necesare

Hotararea Nr. 78 – privind stabilirea cuantumului burselor

Hotararea Nr. 79 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 80 – privind aprobarea utilizarii sumei de 127.000

Hotararea Nr. 81 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 82 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 83 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 84 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 85 – privind aprobarea depunerii proiectului

Hotararea Nr. 86 – privind acordarea propretariului terenului

Hotararea Nr. 87 – privind aprobarea a indicatorilor tehnico

Hotararea Nr. 88 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 89 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 90 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

Hotararea Nr. 91 – privind insusirea propunerii de contract de

Hotararea Nr. 92 – privind insusirea protocolului de colaborare

Hotararea Nr. 93 – privind majorarea participatiei Comunei

Hotararea Nr. 94 – privind aprobarea organigramei si a

Hotararea Nr. 95 – privind modificarea si completarea Hotararii

Hotararea Nr. 96 – privind implementarea proiectului Dotarea

Hotararea Nr. 97 – privind modificarea si completarea HCL

Hotararea Nr. 98 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 99 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 100 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 101 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 102 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 103 – privind stabilirea impozitelor si taxelor

Hotararea Nr. 104 – privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2023

Hotararea Nr. 105 – privind aprobarea retelei scolare pe anul

Hotararea Nr. 106 – privind scutirea SC GENOANFLOR SRL

Skip to content