Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2021

Hotararile consiliului local 2021

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Hotararea Nr. 3 – privind aprobarea proiectului Dotarea unitatilor

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea infintarii Unitatii de Management

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea utilizarii sumei de 600.000 lei

Hotararea Nr. 6 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 7 – privind stabilirea cuantumului burselor de merit

Hotararea Nr. 8 – privind relocarea din spatiul in care functioneaza

Hotararea Nr. 9 – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes

Hotararea Nr. 10 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii

Hotararea Nr. 11 – privind completarea si prelungirea strategiei locale

Hotararea Nr. 12 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 13 – privind aprobarea planului anual de actiune

Hotararea Nr. 14 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 15 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct, a unei

Hotararea Nr. 16 – privind cedarea, respectiv preluarea, obiectului

Hotararea Nr. 17 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 18 – privind aprobarea utilizarii sumei de 1.500.000 lei

Hotararea Nr. 19 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si

Hotararea Nr. 20 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti pentru

Hotararea Nr. 21 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe

Hotararea Nr. 22 – privind modificarea HCL nr 7 din 29.01.2021

Hotararea Nr. 23 – privind abrogarea art.5 din HCL nr. 66 din 30.07.2020

Hotararea Nr. 24 – privind insusirea variantei finale a proiectului

Hotararea Nr. 25 – privind aprobarea organigramei si a statutului de functii

Hotararea Nr. 26 – privind adoptarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 27 – privind inscrierea Comunei Tulucesti in randul

Hotararea Nr. 28 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 29 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 30 – privind modificarea alineatului 1 al art. 1din HCL

Hotararea Nr. 31 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 32 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local

Hotararea Nr. 33 – privind indexarea impozitelor si taxelor locale ale comunei

Hotararea Nr. 34 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit pentru

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct, a unei suprafete de teren

Hotararea Nr. 36 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit pentru

Hotararea Nr. 37 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 38 – privind cedarea, respectiv prelucrarea, obiectului

Hotararea Nr. 39 – privind modificarea aliniatului 1 al art

Hotararea Nr. 41 – privind decontarea calatoriei pe mijloace

Hotararea Nr. 42 – privind aprobarea cotizatiei pe anul 2021 pentru

Hotararea Nr. 43 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 44 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 45 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 46 – privind modificarea art.2, art.3 si art.5 din HCL 85-2020

Hotararea Nr. 47 – privind participarea Comunei Tulucesti in cadrul

Hotararea Nr. 48 – privind aprobarea utilizarii sumei 1.500.000

Hotararea Nr. 49 – privind infiintarea si organizarea Serviciului

Hotararea Nr. 50 – privind declararea ca vacanta a locului de consilier a

Hotararea Nr. 51 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 52 – privind realizarea unei operatiuni notariale si cadastrale

Hotararea Nr. 53 – privind scutirea domnului Chiriac Liviu, de la plata

Hotararea Nr. 54 – privind prelungirea duratei contractului de comodat

Hotararea Nr. 55 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 56 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit pentru

Hotararea Nr. 57 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct a unui teren

Hotararea Nr. 58 – privind insusirea in inventarul domeniului privat

Hotararea Nr. 59 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 60 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 61 – privind aprobarea utilizarii sumei de 628.000 lei

Hotararea Nr. 62 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local

Skip to content