Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2020

Hotararile consiliului local 2020

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – privind indexarea impozitelor si taxelor

Hotararea Nr. 2 – privind trecerea din domeniul privat

Hotararea Nr. 3 – privind schimbarea categoriei de folosinta

Hotararea Nr. 4 – privind dezmembrarea unui teren arabil

Hotararea Nr. 5 – privind actualizarea domeniului public

Hotararea Nr. 6 – privind stabilirea salariilor de baza pentru

Hotararea Nr. 7 – privind aprobarea utilizarii sumei de 441000

Hotararea Nr. 8 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 9 – privind trecerea din domeniul privat al unitatii

Hotararea Nr. 10 – privind schimbarea categoriei de folosinta

Hotararea Nr. 11 – privind aprobarea planului de actiuni sau

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea planului anual de actiune

Hotararea Nr. 13 – privind aprobarea grilei de salarizare

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea grilei de salarizare a personal

Hotararea Nr. 15 – privind actualizarea partii economice la

Hotararea Nr. 16 – privind modificarea si completarea HCL 100

Hotararea Nr. 17 – privind darea in folosinta gratuita a 2 camere

Hotararea Nr. 18 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea Planului anual de evolutie

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 21 – privind adoptarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 22 – privind aprobarea bugetului de venituri si

 

Hotararea Nr. 28 – privind insusirea prevederilor Ordinului Institutiei

Hotararea Nr. 29 – privind validarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 30 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 31 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 32 – privind aprobarea vanzarii in mod direct a unei

Hotararea Nr. 33 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului

Hotararea Nr. 34 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat

Hotararea Nr. 35 – privind acordul Consilului Local Tulucesti pentru

Hotararea Nr. 36 – privind completarea HCL nr 127 din 05.12.2019

Hotararea Nr. 37 – privind insusirea prevederilor Ordinului Institutiei

Hotararea Nr. 38 – privind validarea mandatului de consilier local

Hotararea Nr. 39 – privind acordul consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 40 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 41 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 42 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 43 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 44 – privind aprobarea contului de executie bugetului

Hotararea Nr. 45 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 46 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 47 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 48 – privind acordul Consiliul Local Tulcesti

Hotararea Nr. 49 – privind necesitatea acordarii de sprijin de

Hotararea Nr. 50 – privind modificarea si completarea HCL nr.20

Hotararea Nr. 51 – privind modificarea si completarea HCL nr 20

Hotararea Nr. 52 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 53 – privind aprobarea prelungirii duratei

Hotararea Nr. 54 – privind insusirea sumei de regularizare

Hotararea Nr. 55 – privind insusirea sumei de regularizare a

Hotararea Nr. 56 – privind aprobarea situatiei financiare anuale

Hotararea Nr. 57 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 58 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 59 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 60 – privind aprobarea Metodologiei privind

Hotararea Nr. 61 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 62 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 63 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 64 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 65 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 66 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 67 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 68 – privind modificarea art. 2 din HCL nr 83 din 2019

Hotararea Nr. 69 – privind aprobarea statului de functii

Hotararea Nr. 70 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 71 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 72 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 73 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 74 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 75 – privind decontarea contravalorii

Hotararea Nr. 76 – privind acordul Consiliului Local tulucesti

Hotararea Nr. 77 – privind acordul consiliului local Tulucesti

Hotararea Nr. 78 – privind acordul Consiliului local Tulucesti

Hotararea Nr. 79 – privind modificarea art.5 din HCL

Hotararea Nr. 80 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 81 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 82 – privind aprobarea situatiei financiare

Hotararea Nr. 83 – privind rectificarea bugetului local al

Hotararea Nr. 84 – privind darea in administrarea Scolii Gimnaziale

Hotararea Nr. 85 – privind aprobarea proiectului Dotarea unitatilor de

Hotararea Nr. 86 – privind aprobarea cofinantarii, a altor cheltuieli

Ordinul Nr. 525 din 29.10.2020

Hotararea Nr. 1 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr. 2 – privind organizarea comisiilor de specialitate ale

Hotararea Nr. 3 – privind alegerea viceprimarului

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 5 – privind virarea de credite bugetare de la un

Hotararea Nr. 6 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 7 – privind declararea ca vacant a locului de

Hotararea Nr. 8 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 9 – privind stabilirea numarului de sedinte

Hotararea Nr. 10 – privind desemnarea domnului primar Bratu Petrica

Hotararea Nr. 11 – privind prelungirea Planului Urbanistic General

Hotararea Nr. 12 – privind aderarea Comunei Tulucesti la Sistemul

Hotararea Nr. 13 – stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea Nr. 14 – privind stabilirea taxelor speciale

Hotararea Nr. 15 – insusirea cu privire la rezilierea

Hotararea Nr. 16 – acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 17 – insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 18 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 21 – privind insusirea unor raporturi de

Hotararea Nr. 22 – privind realizarea unui schimb de terenuri

Hotararea Nr. 23 – privind acceptarea donatiei ce va fi

Hotararea Nr. 24 – privind insusirea prevederilor contractului

Hotararea Nr. 25 – privind rectificarea bugetului de venituri si

Hotararea Nr. 26 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 27 – privind aprobarea grilei de salarizare

Hotararea Nr. 28 – privind stabilirea salariilor de baza

Hotararea Nr. 29 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 30 – privind aprobarea retelei scolare pentru

Hotararea Nr. 31 – privind aprobarea efectuarii unor

Hotararea Nr. 32 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 33 – privind scutirea domnului Ravdan Gelu

Hotararea Nr. 34 – privind rectificarea bugetului local

Skip to content