Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2019

Hotararile consiliului local 2019

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – privind aprobarea retelei scolare

Hotararea Nr. 2 – privind aprobarea utilizarii sumei de

Hotararea Nr. 3 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 4 – privind asocierea Consililui Local

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari

Hotararea Nr. 6 – privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare

Hotararea Nr. 7 – privind norme referitoare la imbunatatirea

Hotararea Nr. 8 – privind aprobarea Master Planului pentru

Hotararea Nr. 9 – privind indexarea impozitelor si taxelor

Hotararea Nr. 10 – privind completarea HCL nr. 20 din 13.07.2001

Hotararea Nr. 11 – privind aprobarea dezmembrarii unui teren

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea utilizarii sumei de 428.000

Hotararea Nr. 13 – privind aprobarea grilei de salarizare a

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea grilei de salarizare a

Hotararea Nr. 15 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 16 – privind stabilirea calitatii de evaluator

Hotararea Nr. 17 – privind aprobarea planului anual de actiune

Hotararea Nr. 18 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea contului de executie a

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea utilizarii sumei de 9000

Hotararea Nr. 21 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 22 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 23 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 24 – privind aprobarea acordarii de tichete de masa

Hotararea Nr. 25 – privind aprobarea grilei de salarizare a pers

Hotararea Nr. 26 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 27 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 28 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 29 – privind asigurarea unei vetre de stupina

Hotararea Nr. 30 – privind stabilirea comisiei de selectie – evaluare

Hotararea Nr. 31 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 32 – privind scutirea doamnei Dragan Daniela

Hotararea Nr. 33 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor

Hotararea Nr. 34 – privind modificarea HCL 71-24.09.2018

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea si implementarea proiectului

Hotararea Nr. 36 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 37 – privind insusirea studiului de fezabilitate realizat

Hotararea Nr. 38 – privind insusirea studiului de fezabilitate realizat

Hotararea Nr. 39 – privind adoptarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 40 – privind aprobarea utilizarii sumei de 44.000

Hotararea Nr. 41 – privind asocierea Consiliului Local al comunei

Hotararea Nr. 42 – privind insusirea modificarii contractului de inchiriere

Hotararea Nr. 43 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 44 – privind revocarea Hotararii nr 35 din 28.03.2019

Hotararea Nr. 45 – privind aprobarea si implementarea proiectului

Hotararea Nr. 46 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii

Hotararea Nr. 47 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 48 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 49 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 50 – privind aprobarea vanzarii in mod direct

Hotararea Nr. 51 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 52 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 53 – privind aprobarea situatiei financiare

Hotararea Nr. 54 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 55 – privind revocarea Hotarrarii nr 33 din 28.03.2019

Hotararea Nr. 56 – privind completarea HCL nr 89 din 19.12.2018

Hotararea Nr. 57 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 58 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 59 – privind modificarea HCL nr.34 – 28.03.2019

Hotararea Nr. 60 – privind modificarea principalilor indicatori

Hotararea Nr. 61 – privind infintarea unui centru local de informare

Hotararea Nr. 62 – privind aprobarea necesitatii si oportunitatii

Hotararea Nr. 63 – privind infiintarea, organizarea si functionarea

Hotararea Nr. 64 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 65 – privind preluarea in domeniul public al comunei

Hotararea Nr. 66 – privind preluarea in domeniul public al comunei

Hotararea Nr. 67 – privind aprobarea plantarii cu puieti de salcam

Hotararea Nr. 68 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-econonomici

Hotararea Nr. 69 – privind implementarea proiectului

Hotararea Nr. 70 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 71 – privind aprobarea studiului de fezabilitate

Hotararea Nr. 72 – privind implementarea proiectului

Hotararea Nr. 73 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 74 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 75 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 76 – privind virarea de credite bugetare de la un

Hotararea Nr. 77 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 78 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 79 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 80 – privind aprobarea grilei de salarizare a personalului

Hotararea Nr. 81 – privind aprobarea situatiei financiare simestriale

Hotararea Nr. 82 – privind actualizarea listei bunurilor din domeniul

Hotararea Nr. 83 – privind completarea unor acte administrative

Hotararea Nr. 84 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

Hotararea Nr. 85 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 86 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 87 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 88 – privind darea in folosinta gratuita a 2 camere

Hotararea Nr. 89 – privind necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii

Hotararea Nr. 90 – privind insusirea prevederilor Ordinului

Hotararea Nr. 91 – privind validarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 92 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 93 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 94 – privind aprobarea cotizatiei pe anul 2019

Hotararea Nr. 95 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 96 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 97 – privind darea in folosinta gratuita

Hotararea Nr. 98 – privind aprobarea utilizarii sumei de 30.000

Hotararea Nr. 99 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 100 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate

Hotararea Nr. 101 – privind transmiterea in folosinta gratuita

Hotararea Nr. 102 – privind stabilirea sumei cheltuielilor de

Hotararea Nr. 103 – privind instituirea unor facilitati fiscale si

Hotararea Nr. 104 – privind virarea de credite bugetare de la

Hotararea Nr. 105 – privind rectificarea bugetului local al

Hotararea Nr. 106 – privind aprobarea contului de executie a

Hotararea Nr. 107 – privind incetarea contractului de concesiune

Hotararea Nr. 108 – privind aprobarea Planului de masuri privind

Hotararea Nr. 109 – privind constituirea echipei mobile la nivelul

Hotararea Nr. 110 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 111 – privind aprobarea regulamentului privind

Hotararea Nr. 112 – privind aprobarea consumului lunar de

Hotararea Nr. 113 – privind completarea HCL nr 89 – 19.12.2018

Hotararea Nr. 114 – privind aprobarea indicatorilor tehnico

Hotararea Nr. 115 – privind modificarea si completarea unor acte

Hotararea Nr. 116 – privind rectificarea bugetului localal comunei

Hotararea Nr. 117 – privind virarea de credite bugetare de la

Hotararea Nr. 118 – privind insusirea in inventarul domeniului privat

Hotararea Nr. 119 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 120 – privind virarea de credite bugetare de la un

Hotararea Nr. 121 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru

Hotararea Nr. 122 – privind modificarea si completarea HCL nr 28 din 20.12.2005

Hotararea Nr. 123 – privind acordul Consililiului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 124 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 125 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 126 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea Nr. 127 – privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2020

Hotararea Nr. 128 – privind stabilirea plafonului creantelor fiscale

Hotararea Nr. 129 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 130 – privind virarea de credite bugetare de la un

Hotararea Nr. 131 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 132 – privind modificarea si completarea HCL nr 59 din 30.05.2019

Hotararea Nr. 133 – privind stabilirea cuantumului orar al compensatiei

Hotararea Nr. 134 – privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2020-2021

Hotararea Nr. 135 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 136 – privind insusirea unor raporturi de evaluare teren

Hotararea Nr. 137 – privind realizarea unui schimb de terenuri

Hotararea Nr. 138 – privind realizarea unui schimb de terenuri

Hotararea Nr. 139 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 140 – privind aprobarea vanzarii in mod direct

Hotararea Nr. 141 – privind rectificarea bugetului local al

Hotararea Nr. 142 – privind virarea de credite bugetare

Hotararea Nr. 143 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 144 – privind rectificarea bugetului local

Skip to content