Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2019

Hotararile consiliului local 2019

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – privind aprobarea retelei scolare

Hotararea Nr. 2 – privind aprobarea utilizarii sumei de

Hotararea Nr. 3 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 4 – privind asocierea Consililui Local

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari

Hotararea Nr. 6 – privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare

Hotararea Nr. 7 – privind norme referitoare la imbunatatirea

Hotararea Nr. 8 – privind aprobarea Master Planului pentru

Hotararea Nr. 9 – privind indexarea impozitelor si taxelor

Hotararea Nr. 10 – privind completarea HCL nr. 20 din 13.07.2001

Hotararea Nr. 11 – privind aprobarea dezmembrarii unui teren

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea utilizarii sumei de 428.000

Hotararea Nr. 13 – privind aprobarea grilei de salarizare a

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea grilei de salarizare a

Hotararea Nr. 15 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 16 – privind stabilirea calitatii de evaluator

Hotararea Nr. 17 – privind aprobarea planului anual de actiune

Hotararea Nr. 18 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea contului de executie a

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea utilizarii sumei de 9000

Hotararea Nr. 21 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 22 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 23 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 24 – privind aprobarea acordarii de tichete de masa

Hotararea Nr. 25 – privind aprobarea grilei de salarizare a pers

Hotararea Nr. 26 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 27 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 28 – privind aprobarea vanzarii, in mod direct

Hotararea Nr. 29 – privind asigurarea unei vetre de stupina

Hotararea Nr. 30 – privind stabilirea comisiei de selectie – evaluare

Hotararea Nr. 31 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 32 – privind scutirea doamnei Dragan Daniela

Hotararea Nr. 33 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor

Hotararea Nr. 34 – privind modificarea HCL 71-24.09.2018

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea si implementarea proiectului

Hotararea Nr. 36 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 37 – privind insusirea studiului de fezabilitate realizat

Hotararea Nr. 38 – privind insusirea studiului de fezabilitate realizat

Hotararea Nr. 39 – privind adoptarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 40 – privind aprobarea utilizarii sumei de 44.000

Hotararea Nr. 41 – privind asocierea Consiliului Local al comunei

Hotararea Nr. 42 – privind insusirea modificarii contractului de inchiriere

Hotararea Nr. 43 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 44 – privind revocarea Hotararii nr 35 din 28.03.2019

Hotararea Nr. 45 – privind aprobarea si implementarea proiectului

Hotararea Nr. 46 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii

Hotararea Nr. 47 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 48 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 49 – privind insusirea raportului de evaluare intocmit

Hotararea Nr. 50 – privind aprobarea vanzarii in mod direct

Hotararea Nr. 51 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 52 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 53 – privind aprobarea situatiei financiare

Hotararea Nr. 54 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 55 – privind revocarea Hotarrarii nr 33 din 28.03.2019

Hotararea Nr. 56 – privind completarea HCL nr 89 din 19.12.2018

Hotararea Nr. 57 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 58 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 59 – privind modificarea HCL nr.34 – 28.03.2019

Hotararea Nr. 60 – privind modificarea principalilor indicatori

Hotararea Nr. 61 – privind infintarea unui centru local de informare

Hotararea Nr. 62 – privind aprobarea necesitatii si oportunitatii

Hotararea Nr. 63 – privind infiintarea, organizarea si functionarea

Hotararea Nr. 64 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 65 – privind preluarea in domeniul public al comunei

Hotararea Nr. 66 – privind preluarea in domeniul public al comunei

Hotararea Nr. 67 – privind aprobarea plantarii cu puieti de salcam

Hotararea Nr. 68 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-econonomici

Hotararea Nr. 69 – privind implementarea proiectului

Hotararea Nr. 70 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 71 – privind aprobarea studiului de fezabilitate

Hotararea Nr. 72 – privind implementarea proiectului