Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2018

Hotararile consiliului local 2018

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – privind incetarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 2 – privind modificarea hotararii nr 31-26.10.2016

Hotararea Nr. 3 – privind validarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 4 – privind validarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 5 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 6 – privind validarea dispozitiei nr. 440 din 21.12.2017

Hotararea Nr. 7 – privind aprobarea planului de actiuni

Hotararea Nr. 8 – privind asocierea Consilului Local al comunei

Hotararea Nr. 9 – privind asocierea Consiliului Local al comunei

Hotararea Nr. 10 – privind transmiterea in folosinta gratuita, prin

Hotararea Nr. 11 – privind completarea HCL nr. 58-31.08.2011

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea grilei de salarizare a personalului

Hotararea Nr. 13 – privind completarea art.3 din HCL nr. 94-25.05.2017

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea grilei de salarizare a personalului

Hotararea Nr. 15 – privind completarea HCL nr.134-28.09.2017

Hotararea Nr. 16 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 17 – privind aprobarea Regulamentului

Hotararea Nr. 18 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea retelei scolare

Hotararea Nr. 20 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 21 – privind adoptarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 22 – privind aprobarea utilizarii sumei de 7.116.776

Hotararea Nr. 23 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 24 – privind aprobarea regulamentului de organizare

Hotararea Nr. 25 – privind modificarea art 2 din HCL 134-28.09.2017

Hotararea Nr. 26 – privind aprobarea memoriului justificativ

Hotararea Nr. 27 – privind implementarea proiectului

Hotararea Nr. 28 – privind actualizarea unor suprafete inscrise

Hotararea Nr. 29 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 30 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 31 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului

Hotararea Nr. 32 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 33 – privind stabilirea unor drepturi si facilitati

Hotararea Nr. 34 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice

Hotararea Nr. 36 – privind aprobarea proiectului Extindere si dotarea

Hotararea Nr. 37 – privind aprobarea pierderilor tehnologice

Hotararea Nr. 38 – privind completare HCL nr. 9-25.01.2018

Hotararea Nr. 39 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 40 – privind acordul consiliului local Tulucesti

Hotararea Nr. 41 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 42 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 43 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 44 – privind aprobarea situatiei financiare anuale (bilant)

Hotararea Nr. 45 – privind aprobarea procentului ce determina cantitatea

Hotararea Nr. 46 – privind asocierea comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 47 – privind prelungirea perioadei de dare in folosinta

Hotararea Nr. 48 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloace

Hotararea Nr. 49 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 50 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 51 – privind aprobarea bugetului de venituri

Hotararea Nr. 52 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 53 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 54 – privind aprobarea scrisorii de asteptare

Hotararea Nr. 55 – privind virarea de credite bugetare

Hotararea Nr. 56 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 57 – privind aprobarea contului de executie a

Hotararea Nr. 58 – privind scutirea doamnei Apostol Anghelita

Hotararea Nr. 59 – privind stabilirea coantumului cotizatiei UAT

Hotararea Nr. 60 – privind aprobarea cotizatiei pe anul 2018

Hotararea Nr. 61 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 62 – privind virarea de credite bugetare

Hotararea Nr. 63 – privind scutirea doamnei Apostol Anghelita

Hotararea Nr. 64 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 65 – privind aprobarea pretului de furnizare a apei

Hotararea Nr. 66 – privind aprobarea situatiei financiare anuale

Hotararea Nr. 67 – privind modificarea Actului Constitutiv

Hotararea Nr. 68 – privind decontarea contravalorii

Hotararea Nr. 69 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 70 – privind scutirea domnului Chirila

Hotararea Nr. 71 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 72 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Hotararea Nr. 73 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 74 – privind virarea de credite bugetare

Hotararea Nr. 75 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 76 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 77 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 78 – privind virarea de credite bugetare de la un

Hotararea Nr. 79 – privind insusirea in inventarul domeniului

Hotararea Nr. 80 – privind stabilirea plafonului creantelor fiscale

Hotararea Nr. 81 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

Hotararea Nr. 82 – privind scutirea domnului Gherghef

Hotararea Nr. 83 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 84 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 85 – privind aprobarea majorarii cu 50%

Hotararea Nr. 86 – privind stabilirea impozitelor si taxelor

Hotararea Nr. 87 – privind stabilirea taxelor speciale

Hotararea Nr. 88 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 89 – privind stabilirea salariilor de baza

Hotararea Nr. 90 – privind rectificarea bugetului de venituri

Skip to content