Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2017

Hotararile consiliului local 2017

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Hotararea Nr. 1 – privind acoperirea definitiva a deficitului

Hotararea Nr. 2 – privind aprobarea deschiderii unui cont bancar

Hotararea Nr. 3 – privind asocierea Consilului Local al comunei

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea planului de actiune sau lucrari

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea planului de ocupare a functiilor 

Hotararea Nr. 6 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloace

Hotararea Nr. 7 – privind aprobarea planului Urbanistic Zonal

Hotararea Nr. 8 – privind modificarea si completarea HCL

Hotararea Nr. 9 – privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele

Hotararea Nr. 10 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice

Hotararea Nr. 11 – privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea investitiei Extinderea retea canalizare

Hotararea Nr. 13 – privind aprobarea investitei Modernizarea strazii rurale

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea investitei Modernizare si

Hotararea Nr. 15 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 16 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 17 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 18 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 19 – privind acordul Consilului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 20 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 21 – privind desemnarea reprezentantilor comunei

Hotararea Nr. 22 – privind validarea inventarului terenurilor disponibile

Hotararea Nr. 23 – privind aprobarea traseului microbuzelor scolare

Hotararea Nr. 24 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 25 – privind modificarea cap VII alte taxe, pct 10

Hotararea Nr. 26 – privind scutirea domnului Mitrofan Nicolae

Hotararea Nr. 27 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 28 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

Hotararea Nr. 29 – privind aprobarea utilizarii sumei de 2.119.000

Hotararea Nr. 30 – privind adoptarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 31 – privind completarea HCL nr 41 din 17.11.2016

Hotararea Nr. 32 – privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri

Hotararea Nr. 33 – privind decontarea contravalorii calataoriei pe mijloace

Hotararea Nr. 34 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului

Hotararea Nr. 35 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 36 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 37 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 38 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Patala Viorel

Hotararea Nr. 39 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Budescu Elena

Hotararea Nr. 40 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Damian Nicuta

Hotararea Nr. 41 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Patriche Tanta

Hotararea Nr. 42 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Tacu Crina Nicoleta

Hotararea Nr. 43 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Stan Cosmin

Hotararea Nr. 44 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Ardeleanu Stefan

Hotararea Nr. 45 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Jighiuta Cristian

Hotararea Nr. 46 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Moise Leonard

Hotararea Nr. 47 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Moldoveanu Marius Maricel

Hotararea Nr. 48 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Novac Laurentiu

Hotararea Nr. 49 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Mihai Iulian

Hotararea Nr. 50 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Horovei Cristian

Hotararea Nr. 51 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Grigoriu Ana Maria

Hotararea Nr. 52 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Macovei Cezar

Hotararea Nr. 53 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Oprea Luigi

Hotararea Nr. 54 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Alecu Luminita

Hotararea Nr. 55 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Iftode Eugen

Hotararea Nr. 56 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Dinu Fanica

Hotararea Nr. 57 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Frosa Florin

Hotararea Nr. 58 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Frosa Eduard

Hotararea Nr. 59 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Ghenghea Gheorghe

Hotararea Nr. 60 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Ciobotaru Valerica

Hotararea Nr. 61 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Stan Marian Mirel

Hotararea Nr. 62 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Diaconu Ana Maria

Hotararea Nr. 63 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Lapteacru Adriana

Hotararea Nr. 64 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Popa Ionel

Hotararea Nr. 65 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Dobrea George

Hotararea Nr. 66 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Dragoi Nicu

Hotararea Nr. 67 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Novac Costel

Hotararea Nr. 68 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Frosa Daniela

Hotararea Nr. 69 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Pascal Alexandru

Hotararea Nr. 70 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Apostol Adrian

Hotararea Nr. 71 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Ivan Gina

Hotararea Nr. 72 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Ghiban Diana

Hotararea Nr. 73 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Pintilie Cristina

Hotararea Nr. 74 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Gherghisan Adrian

Hotararea Nr. 75 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Gheorghita Marineta

Hotararea Nr. 76 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Marin Ionut

Hotararea Nr. 77 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Jighiuta Liliana

Hotararea Nr. 78 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Andrisoi Maria Elena

Hotararea Nr. 79 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Popa Valerian

Hotararea Nr. 80 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Munteanu Lacramioara

Hotararea Nr. 81 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Tiron Ionut Laurentiu

Hotararea Nr. 82 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Toma Dragos

Hotararea Nr. 83 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Ursan – Enache

Hotararea Nr. 84 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Cudalbeanu Marius

Hotararea Nr. 85 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Patrascu Adrian

Hotararea Nr. 86 – privind atribuirea in folosinta gratuita lui Condorache Daniel

Hotararea Nr. 87 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 88 – privind asocierea Consiliului Local al comunei

Hotararea Nr. 89 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 90 – privind punerea la dispozitie Comisiei Locale

Hotararea Nr. 91 – privind deconectarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 92 – privind aprobarea utilizarii sumei de 9000 lei

Hotararea Nr. 93 – privind insusirea modificarii contractului de

Hotararea Nr. 94 – privind reorganizarea Compartimentului de Salubrizare

Hotararea Nr. 95 – privind acordarea unor ajutoare financiare

Hotararea Nr. 96 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 97 – privind aprobarea valorii proiectului de

Hotararea Nr. 98 – privind aprobarea valorii proiectului de

Hotararea Nr. 99 – privind aprobarea solicitarii scrisorii

Hotararea Nr. 100 – privind aprobarea solicitarii

Hotararea Nr. 101 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 102 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 103 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 104 – privind scutirea domnului Burghelea Eduard

Hotararea Nr. 105 – privind stabilirea numarului de sedinte

Hotararea Nr. 106 – privind acordarea unui drept de uz si

Hotararea Nr. 107 – privind aprobarea strategiei serviciilor comunitare

Hotararea Nr. 108 – privind stabilirea salarilor de baza

Hotararea Nr. 109 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 110 – privind scutirea domnului Musat Petru

Hotararea Nr. 111 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 112 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 113 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 114 – privind modificarea art.6 din HCL nr37-30.03.2017

Hotararea Nr. 115 – privind modificarea art.6 din HCL nr36-30.03.2017

Hotararea Nr. 116 – privind modificarea art 6 din HCL nr15-28.02.2017

Hotararea Nr. 117 – privind modificarea art.6 din HCL nr35-30.03.2017

Hotararea Nr. 118 – privind prelungirea mandatului de administrator

Hotararea Nr. 119 – privind asocierea Consiliului Local al comunei

Hotararea Nr. 120 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 121 – privind modificarea art.6 din HCL nr 19-28.02.2017

Hotararea Nr. 122 – privind modificarea art.6 din HCL nr 18-28.02.2017

Hotararea Nr. 123 – privind modificarea art.6 din HCL nr 16-28.02.2017

Hotararea Nr. 124 – privind virarea de credite bugetare de la un capitol

Hotararea Nr. 125 – privind aprobarea utilizarii sumei de 327.000 lei

Hotararea Nr. 126 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 127 – privind completarea HCL nr119-31.08.2017

Hotararea Nr. 128 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

Hotararea Nr. 129 – privind cumpararea activelor Statia de pompare

Hotararea Nr. 133 – privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie

Hotararea Nr. 137 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 138 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 139 – privind adoptarea bugetului de venituri proprii

Hotararea Nr. 140 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 141 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti pentru extinderea

Hotararea Nr. 142 – privind constituirea comisiei de inventariere

Hotararea Nr. 143 – privind aprobarea planului de ocupare a functiilor

Hotararea Nr. 144 – privind aprobare pierderilor tehnologice

Hotararea Nr. 145 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 146 – privind aprobarea modului de stabilire a

Hotararea Nr. 147 – privind aprobarea Regulamentului serviciului

Hotararea Nr. 148 – privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2017

Hotararea Nr. 149 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 150 – privind virarea de credite bugetare de la un capitol

Hotararea Nr. 151 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 152 – privind scutirea doamnei Ivan Ioana

Hotararea Nr. 153 – privind scutirea doamnei Drosu Mihaica

Hotararea Nr. 154 – privind stabilirea impozitelor si taxelor pe 2018

Hotararea Nr. 155 – privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2018

Hotararea Nr. 156 – privind stabilirea plafonului creantelor

Hotararea Nr. 157 – privind stabilirea salariilor de baza

Hotararea Nr. 158 – privind aprobarea prelungirii duratei

Hotararea Nr. 159 – privind transmiterea in folosinta gratuita

Hotararea Nr. 160 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

Skip to content