Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2016

Hotararile consiliului local 2016

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – privind modificare HCL

Hotararea Nr. 2 – privind asocierea Consiliului local

Hotararea Nr. 3 – privind asocierea Consiliului local

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea planului de actiuni

Hotararea Nr. 5 – privind decontarea contravalorii

Hotararea Nr. 6 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 7 – privind adoptarea bugetului local

Hotararea Nr. 8 – privind aprobarea utilizarii sumei de 1.020.000

Hotararea Nr. 9 – privind preluarea in domeniul public

Hotararea Nr. 10 – privind modificarea si completarea HCL nr.66

Hotararea Nr. 11 – privind decontarea contravalorii

Hotararea Nr. 12 – privind stimularea participarii in invatamant

Hotararea Nr. 13 – privind stabilirea plafonului obligatilor

Hotararea Nr. 14 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 15 – privind aprobarea regulamentului de organizare

Hotararea Nr. 16 – privind decontarea contravalorii

Hotararea Nr. 17 – privind modificarea art 3 din Anexa nr.1

Hotararea Nr. 18 – privind aprobarea cotizatiei pe anul 2016

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea Regulamentului pentru

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea prelungirii duratei

Hotararea Nr. 21 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 22 – privind scutirea doamnei Petrea Veronica

Hotararea Nr. 23 – privind acordarea unui drept de uz

Hotararea Nr. 24 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 25 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 26 – privind aprobarea utilizarii sumei de 119.700 lei

Hotararea Nr. 27 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 28 – privind scutirea domnului Chiriac

Hotararea Nr. 29 – privind aprobarea strategiei locale

Hotararea Nr. 30 – privind acordarea unui drept de uz

Hotararea Nr. 31 – privind validarea inventarului terenurilor

Hotararea Nr. 32 – privind aprobarea planului de analiza

Hotararea Nr. 33 – privind completarea HCL nr 71

Hotararea Nr. 34 – privind aprobarea studiului de fezabilitate

Hotararea Nr. 35 – privind implementarea proiectului Gradinita cu

Hotararea Nr. 36 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 37 – privind utilizarea fondului de rezerva

Hotararea Nr. 38 – privind insusirea raportului de evaluare

Hotararea Nr. 39 – privind insusirea modificarii contractului

Hotararea Nr. 1 – privind alegerea mebrilor comisiilor

Hotararea Nr. 2 – privind validarea mandatelor de consilieri

Hotararea Nr. 3 – privind declararea ca legal constituit

Hotararea Nr. 4 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr. 5 – privind alegerea viceprimarului

Hotararea Nr. 6 – privind organizarea comisiilor de specialitate

Hotararea Nr. 7 – privind aprobarea regulamentului de organiz

Hotararea Nr. 8 – privind stabilirea numarului de sedinte si a in.

Hotararea Nr. 9 – privind aprobarea participarii comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 10 – privind aprobarea comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 11 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 12 – privind desemnarea dl. Bratu Petrica, primar al com

Hotararea Nr. 13 – privind modificarea si completarea HCL 10-15.02.2016

Hotararea Nr. 14 – privind aprobarea infratirii comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 15 – privind acordarea unui drept de uz si servitute

Hotararea Nr. 16 – privind aprobarea vanzarii in mod direct a unei suprafete

Hotararea Nr. 17 – privind aprobarea utilizarii sumei de 831.000

Hotararea Nr. 18 – privind utilizarea fondului de rezerva bugetara

Hotararea Nr. 19 – privind virarea de credite bugetare de la un capitol

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Hotararea Nr. 21 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 22 – privind stabilirea unor criterii de departajare

Hotararea Nr. 23 – privind aprobarea reorgarnizarii Serviciului de alim.

Hotararea Nr. 24 – privind acordarea unui drept de uz si servitute

Hotararea Nr. 25 – privind aprobarea utilizarii sumei de 114.000

Hotararea Nr. 26 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 27 – privind modificarea art.7 din HCL nr 23-26.07.2016

Hotararea Nr. 28 – privind punerea la dispozitie a comisiei locale

Hotararea Nr. 29 – privind aprobarea salariului domnului

Hotararea Nr. 30 – privind incetarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 31 – privind modificarea hotararii nr.1

Hotararea Nr. 32 – privind validarea mandatului de consilier

Hotararea Nr. 33 – privind decontarea contravalorii calatoriei

Hotararea Nr. 34 – privind scudirea domnului Damaschin

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea Nr. 36 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 37 – privind acordarea unui drept de uz

Hotararea Nr. 38 – privind asocierea CL al comunei

Hotararea Nr. 39 – privind rectificarea bugetara

Hotararea Nr. 40 – privind modificarea art 1 din HCL nr28

Hotararea Nr. 41 – privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa

Hotararea Nr. 42 – privind decontarea calatoriei pe mijloace

Hotararea Nr. 43 – privind stabilirea impozitelor si taxelor

Hotararea Nr. 44 – privind stabilirea taxelor speciale

Hotararea Nr. 45 – privind stabilirea plafonului creantelor

Hotararea Nr. 46 – privind transmiterea in folosinta gratuita

Hotararea Nr. 47 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea Nr. 48 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

Hotararea Nr. 49 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 50 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti

Hotararea Nr. 51 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Skip to content