Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2014

Hotararile consiliului local 2014

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare

Hotararea Nr. 2 – privind aprobarea utilizării sumei de 90.787,29 lei în faza

Hotararea Nr. 3 – privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 4 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2013

Hotararea Nr. 5 – privind aprobarea utilizării sumei de 303.000 lei în faza de

Hotararea Nr. 6 – privind intervenţia pentru dezăpezirea de urgenţă a drumurilor locale

Hotararea Nr. 7 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 8 – privind stabilirea sumei de 23.000 lei ca fond de acordare a

Hotararea Nr. 9 – privind asocierea Consiliului Local al comunei Tuluceşti cu Postul

Hotararea Nr. 10 – privind asocierea Consiliului Local al comunei Tuluceşti cu Asociaţia Sportivă

Hotararea Nr. 11 – privind asocierea Consiliului Local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 12 – privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes

Hotararea Nr. 13 – privind însuşirea unor cheltuieli neeligibile în valoare de

Hotararea Nr. 14 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 15 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele

Hotararea Nr. 16 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 17 – privind însuşirea variantei finale a proiecului de stemă

Hotararea Nr. 18 – privind modificarea si completarea HCL nr. 8326.11.2009

Hotararea Nr. 19 – privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare

Hotararea Nr. 20 – privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Hotararea Nr. 21 – privind aprobarea bugetului, aprobarea contractului

Hotararea Nr. 22 – privind aprobarea contractării – garantării unei finanţări

Hotararea Nr. 23 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia

Hotararea Nr. 24 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele

Hotararea Nr. 25 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane

Hotararea Nr. 26 – privind stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local Tuluceşti

Hotararea Nr. 27 – privind scutirea domnului Lovin Dan de la plata

Hotararea Nr. 28 – privind norme referitoare la imbunatatirea activitatilor

Hotararea Nr. 29 – privind completarea H.C.L nr. 2027.02.2014 pentru

Hotararea Nr. 30 – privind rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 31 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la

Hotararea Nr. 32 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local

Hotararea Nr. 33 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe

Hotararea Nr. 34 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 35 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului

Hotararea Nr. 36 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia

Hotararea Nr. 37 – privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne

Hotararea Nr. 38 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe

Hotararea Nr. 39 – privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 40 – privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor

Hotararea Nr. 41 – privind transmiterea in folosinţă gratuita către Compania

Hotararea Nr. 42 – privind încetarea mandatului de consilier a domnului Roşu Bogdan

Hotararea Nr. 43 – privind asigurarea finanţării lucrărilor neeligibile şi a lucrărilor

Hotararea Nr. 44 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport

Hotararea Nr. 45 – privind infiintarea Serviciului public local de gestionare a cainilor

Hotararea Nr. 46 – privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor

Hotararea Nr. 47 – privind aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la

Hotararea Nr. 48 – privind validarea mandatului de consilier local al

Hotararea Nr. 49 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport

Hotararea Nr. 50 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2014

Hotararea Nr. 51 – privind aprobarea utilizării sumei de 296.000 lei în faza de execuţie

Hotararea Nr. 52 – privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru construire teren sport

Hotararea Nr. 53 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 54 – privind acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială

Hotararea Nr. 55 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2014

Hotararea Nr. 56 – privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol

Hotararea Nr. 57 – privind reîntregirea excedentului din anii precedenţi

Hotararea Nr. 58 – privind aprobarea utilizării sumei de 212.000 lei în faza de

Hotararea Nr. 59 – privind acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială

Hotararea Nr. 60 – privind încetarea mandatului de consilier a domnului Guţu Cezar

Hotararea Nr. 61 – privind validarea mandatului de consilier local al

Hotararea Nr. 62 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2014

Hotararea Nr. 63 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia

Hotararea Nr. 64 – privind aprobarea regulamentului de concesionare a bunurilor ce

Hotararea Nr. 65 – privind aprobarea Regulamentului pentru condiţiile de acordare

Hotararea Nr. 66 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

Hotararea Nr. 67 – privind aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;

Hotararea Nr. 68 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 69 – privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 70 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de

Hotararea Nr. 71 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de

Hotararea Nr. 72 – privind aprobarea exonerării de la plată, pentru funcţionarii publici

Hotararea Nr. 73 – privind însuşirea studiului de fezabilitate realizat de

Hotararea Nr. 74 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 75 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele

Hotararea Nr. 76 – privind modificarea H.C.L nr. 29 30.05.2013

Hotararea Nr. 77 – privind modificarea H.C.L nr. 30 30.05.2013 cu

Hotararea Nr. 78 – privind acordarea unui drept de superficie S.C. Societate de

Hotararea Nr. 79 – privind participarea comunei Tuluceşti la licitaţia publică

Hotararea Nr. 80 – privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul

Hotararea Nr. 81 – privind rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 82 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la

Hotararea Nr. 83 – privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele

Hotararea Nr. 84 – privind scutirea domnului Fătu Andone, în calitate de

Hotararea Nr. 85 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea Nr. 86 – privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2015

Hotararea Nr. 87 – privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea

Hotararea Nr. 88 – privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea

Skip to content