Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Hotararile consiliului local 2011

Hotararile consiliului local 2011

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Hotararea Nr. 1 – 09.01.2011 – Repartizarea sumei de 345.401,96 lei

Hotararea Nr. 2 – 27.01.2011 – Asigurarea unei vetre de stupină

Hotararea Nr. 3 – 27.01.2011 – Reabilitarea drumurilor de interes

Hotararea Nr. 5 – 27.01.2011 – Asocierea CL cu Postul de Poliţie

Hotararea Nr. 6 – 27.01.2011 – Asociaţia Sportivă „Voinţa Şiviţa”

Hotararea Nr. 7 – 27.01.2011 – Asociaţia Social-Culturală „Toamna la Brateş”

Hotararea Nr. 8 – 11.02.2011 – Decontarea contravalorii călătoriei pe transport

Hotararea Nr. 9 – 11.02.2011 – Adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 10 – 11.02.2011 – Aprobarea utilizării sumei de 426.000 lei din excedent

Hotararea Nr. 11 – 28.02.2011 – Privind limitele veniturilor potenţiale

Hotararea Nr. 12 – 28.02.2011 – Privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări

Hotararea Nr. 13 – 28.02.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 14 – 28.02.2011 – Stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei

Hotararea Nr. 15 – 28.02.2011 – Privind aprobarea organigramei si a statului de functii al CL

Hotararea Nr. 16 – 28.02.2011 – Completarea şi modificarea Regulamentului de organizare

Hotararea Nr. 17 – 28.02.2011 – Stabilire “Sărbătorii satului Tuluceşti”

Hotararea Nr. 19 – 29.03.2011 – Stabilire “Construire teren sport”

Hotararea Nr. 20 – 29.03.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane

Hotararea Nr. 21 – 29.03.2011 – Suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

Hotararea Nr. 22 – 29.03.2011 – Rectificarea bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 23 – 29.03.2011 – Utilizarea fondului de rezervă bugetară

Hotararea Nr. 24 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. ALWIND ELECTRIC S.R.L

Hotararea Nr. 25 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L

Hotararea Nr. 26 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. BIXENTA-IMPEX S.R.L

Hotararea Nr. 27 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. GAMISA ENERGY S.R.L

Hotararea Nr. 28 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. MONEY INVEST S.R.L

Hotararea Nr. 29 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. ODIS S.R.L

Hotararea Nr. 30 – 29.03.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. PALACE CONSTRUCT S.R.L

Hotararea Nr. 31 – 29.03.2011 – „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti

Hotararea Nr. 32 – 19.04.2011 – Reabilitarea drumurilor de către S.C. GAMISA ENERGY S.R.L

Hotararea Nr. 33 – 19.04.2011 – Trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale

Hotararea Nr. 34 – 19.04.2011 – Aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Hotararea Nr. 35 – 19.04.2011 – Planului local de acţiune pentru zonele vulnerabile

Hotararea Nr. 36 – 27.04.2011 – Utilizarea fondului de rezervă bugetară

Hotararea Nr. 37 – 27.04.2011 – Decontarea contravalorii călătoriei

Hotararea Nr. 38 – 27.04.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane

Hotararea Nr. 40 – 27.04.2011 – Modernizare drumuri de exploatare agricolă

Hotararea Nr. 41 – 27.04.2011 – Nominalizarea drumurilor agricole de exploataţie

Hotararea Nr. 42 – 12.05.2011 – Investitii Camin Cultural Tulucesti 2011

Hotararea Nr. 43 – 12.05.2011 – Necesitate investitii Camin Cultural Tulucesti 2011

Hotararea Nr. 44 – 12.05.2011 – Regulament anulare majorari MODIFICARE

Hotararea Nr. 46 – 23.06.2011 – Rectificare buget local al comunei Tulucesti

Hotararea Nr. 47 – 23.06.2011 – DECONTARE transport profesori mai 2011

Hotararea Nr. 48 – 21.07.2011 – Rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 49 – 21.07.2011 – Aprobarea contului de executie a bugetului local

Hotararea Nr. 50 – 21.07.2011 – Decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de

Hotararea  Nr. 51 – 21.07.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 52 – 21.07.2011 – Preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a 

Hotararea  Nr. 53 – 21.07.2011 – Preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti

Hotararea Nr. 54 – 21.07.2011 – Modificarea art.1 din H.C.L nr. 41-12.08.2010

Hotararea Nr. 55 – 21.07.2011 – Acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru instituirea

Hotararea Nr. 56 – 31.08.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 57 – 31.08.2011 – Cedarea obiectului concesiunii, a drepturilor şi obligaţiilor

Hotararea Nr. 58 – 31.08.2011 – Asocierea comunei Tulucesti cu unitatile administrative

Hotararea Nr. 59 – 31.08.2011 – Insuşirea acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Galati

Hotararea Nr. 60 – 31.08.2011 – Utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia

Hotararea Nr. 61 – 31.08.2011 – Virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al

Hotararea Nr. 62 – 31.08.2011 – Trecerea din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale

Hotararea Nr. 63 – 31.08.2011 – Trecerea din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale

Hotararea Nr. 64 – 27.09.2011 – Utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia

Hotararea Nr. 65 – 27.09.2011 – Virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol

Hotararea Nr. 76 – 02.11.2011 – Rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2011

Hotararea Nr. 77 – 02.11.2011 – Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei

Hotararea Nr. 78 – 02.11.2011 – Insuşirea raportului de evaluare întocmit pentru teren arabil

Hotararea Nr. 79 – 02.11.2011 – Aprobarea vânzării, în mod direct, a unei suprafeţe de teren arabil

Hotararea Nr. 80 – 02.11.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 81 – 02.11.2011 – Stabilirea programului de utilizare a bazei sportive multifuncţionale

Hotararea Nr. 82 – 02.11.2011 – Modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011

Hotararea Nr. 83 – 02.11.2011 – Trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale

Hotararea Nr. 84 – 29.11.2011 – Rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2011

Hotararea Nr. 85 – 29.11.2011 – Privind aprobarea modificării organigramei

Hotararea Nr. 86 – 29.11.2011 – Decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport

Hotararea Nr. 87 – 29.11.2011 – Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice

Hotararea Nr. 88 – 29.11.2011 – Aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici

Hotararea Nr. 89 – 29.11.2011 – Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Hotararea Nr. 90 – 21.12.2011 – Decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport

Hotararea Nr. 91 – 21.12.2011 – Rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2011

Hotararea Nr. 92 – 21.12.2011 – Modificarea H.C.L cu privire la aprobarea organizării unei licitaţii

Hotararea Nr. 93 – 21.12.2011 – Scutirea domnului Tanvuia Costel de la plata majorărilor

Hotararea Nr. 94 – 21.12.2011 – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Hotararea Nr. 95 – 21.12.2011 – Stabilirea taxelor speciale pe anul 2012

Hotararea Nr. 96 – 21.12.2011 – Aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru pomul de crăciun

Hotararea Nr. 97 – 21.12.2011 – Aprobarea retelei scolare pentru anul 2012-2013

 

Skip to content