Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti

Prima pagina

Descrierea Comunei Tulucesti

Comuna Tuluceşti se înscrie în aria comunelor pericarpatice, cu aşezare preponderentă în zona de câmpie şi luncă. Formată din satele Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca este situată în partea cea mai de est a sudului Moldovei. Este situată în partea de sud-est, la 12 km de municipiul Galaţi. Satul Tuluceşti este atestat la 11 aprilie 1552, când Giurgea Tulbă dăruieşte mănăstirii Tazlău “a treia parte din jumătate de sat Tuluceşti”. Atestarea sigură a satului Tătarca este 29 aprilie 1552, când Ştefăniţă Vodă dăruieşte mănăstirii Tazlău satul “Tătăreni de la Brateş”. Despre satul Şiviţa ne aminteşte un document din 3 aprilie 1588 când domnitorul Petru Şchiopul îl dăruieşte mănăstirii Galata.Sudul judeţului Galaţi şi deci, şi comuna Tuluceşti, reprezintă o zonă cu o evoluţie geologică foarte îndelungată. Această zonă prezintă două etaje structurale foarte diferite: un fundament cristalin şi o cuvertură.

Relieful actual al zonei este fluviatil de acumulare: câmpie fluvio-lacustră villafranchiană, acoperită cu depotite loessoide, terase şi luncă. În linii generale, clima comunei este temperat-continentală, cu veri călduroase şi ierni geroase. Vegetaţia comunei este reprezentată prin vegetaţia de stepă şi silvo-stepă în nord-vest, iar valea Prutului este dominată de vegetaţia de luncă. Plantele întâlnite sunt: pirul, măturica, coada calului, lăptuca, toporaşul, păpădia, muşeţelul. În râpe şi povârnişuri întâlnim salcâmul şi stejarul brumăriu. În luncă şi baltă întâlnim papura, stuful, plopul, salcia, nufărul galben. citeste mai mult…

Guvernare transparenta, deschisa si participativa – standardizare, armonizare, dialog imbunatatit

    Guvernare transparenta, deschisa și participativa

    GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.DOC /.PDF)

    PROCEDURĂ DE SISTEM (.DOC /.PDF)

Administratie Publica - Primar

Bratu Petrica

A terminat Liceul de Agroindustrial Tecuci, dupa care a urmat Facultatea de Stiinte Economice Iasi. Din iunie 2008 este primarul...

Skip to content