Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Taxe si impozite

Taxe si impozite

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Legislatie privind taxe si impozite

H.G. Nr.44 din 22.01.2004 – Prvind metodologice de aplicare a Legii nr. 571.2003

H.G. Nr.1050 din 1.07.2004 – Privind aplicarea O.G. Nr.92 – 2003

Legea Nr.215 din 23.04.2001 – Privind legea administratiei publice locale

Legea Nr.273 din 29.06.2006 – Privind finanĊ£ele publice locale

Legea Nr.571 din 22.12.2003 – Privind Codul fiscal

Ordin Nr. 2052bis.1528 din 30.11.2006 – Privind aprobarea unor formulare tipizate

Ordonanta 2 din 12.07.2001 – Privind regimul juridic al contraventiilor

Formulare privind taxe si impozite

Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti

Adresa de infiintare a popririi

Anuntul de vanzare pt bunuri imobile

Anuntul de vanzare pt bunuri mobile

Cerere certificat de atestare fiscala (Per. Fizica)

Cerere certificat de atestare fiscala (Per. Juridica)

Cerere certificat pers juridice

Certificat pers juridica

Chitanta pt creantele bugetelor locale

Decizie de impunere IF

Decizie de instituirea masurilor asiguratorii

Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii

Decizie nemodificare baza impunere

Proces verbal contraventie

Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri

Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile

Taxe locale declaratie impozit cladiri pentru persoane juridice

Taxe locale declaratie impozit teren persoane juridice