Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Formulare

Formulare

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Formulare privind asistenta sociala:

Cerere – Alocatie de stat pentru copil

Cerere – Catre centru Militar al Judetului Galati

Cerere – Catre serviciul public comunitar – Evidenta populatiei

Cerere – Catre serviciul public comunitar – Evidenta populatiei 2

Cerere – Consiliul Local Jud. Galati – Stare civila

Cerere – Inregistrarea tardiva a nasterii

Cerere – Pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Cerere – Pentru acordarea alocatiei pentru copiii nou-nascuti

Cerere – Pentru acordarea alocatiei pentru nasterea copilului

Cerere – Pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei (396-2006)

Formulare privind taxe si impozite

Adeverinţa de primire a somaţiei

Adresa de înfiinţare a popririi

Borderoul de debite-scăderi

Borderoul desfăşurător al încasărilor

Cerere pentru plata impozitelor si taxelor locale

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice

Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

Declaraţia de impunere şi procesul verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de trans. (fizic)

Declaraţia de impunere şi procesul verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de trans.(juritic)

Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei

Dispoziţia de urmărire

Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice

Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe teren datorat de persoanele fizice

Procesul verbal de numire a administratorului sechestru

Procesul verbal de predare-primire

Procesul verbal de sechestru şi anexa la acesta

Procesul verbal de verificare gestionară

Procesul verbal privind cheltuielile de executare

Procesul verbal privind comunicarea somaţiei

Publicaţia de vânzare pentru bunuri imobile

Publicaţia de vânzare pentru bunuri mobile