Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Formulare

Formulare

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

Formulare privind asistenta sociala:

 

CERERE UNICA AJUTOR SOCIAL, ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, AJUTOR INCALZIRE

Anexa nr 1 la HG Anexa nr 1 la NM cerere mare

Anexa nr 2 la HG Anexa nr 1a la NM cerere scurta

Anexa nr 3 la HG Anexa nr 2 la NM ancheta mare

 

ALOCATIE DE STAT

Documente doveditoare la solicitarea alocatiei de stat pt. copii

Documente alocatie 0 – 18 ani

 

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL / STIMULENT

Anexa Nr. 2 – Adeverinta angajator

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului stimulentului de insertie

 

Formulare privind taxe si impozite

Adeverinţa de primire a somaţiei

Adresa de înfiinţare a popririi

Borderoul de debite-scăderi

Borderoul desfăşurător al încasărilor

Cerere pentru plata impozitelor si taxelor locale

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice

Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

Declaraţia de impunere şi procesul verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de trans. (fizic)

Declaraţia de impunere şi procesul verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de trans.(juritic)

Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei

Dispoziţia de urmărire

Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice

Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe teren datorat de persoanele fizice

Procesul verbal de numire a administratorului sechestru

Procesul verbal de predare-primire

Procesul verbal de sechestru şi anexa la acesta

Procesul verbal de verificare gestionară

Procesul verbal privind cheltuielile de executare

Procesul verbal privind comunicarea somaţiei

Publicaţia de vânzare pentru bunuri imobile

Publicaţia de vânzare pentru bunuri mobile