Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti

Prima pagina

Comuna Tuluceşti se înscrie în aria comunelor pericarpatice, cu aşezare preponderentă în zona de câmpie şi luncă. Formată din satele Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca este situată în partea cea mai de est a sudului Moldovei. Este situată în partea de sud-est, la 12 km de municipiul Galaţi. Satul Tuluceşti este atestat la 11 aprilie 1552, când Giurgea Tulbă dăruieşte mănăstirii Tazlău “a treia parte din jumătate de sat Tuluceşti”. Atestarea sigură a satului Tătarca este 29 aprilie 1552, când Ştefăniţă Vodă dăruieşte mănăstirii Tazlău satul “Tătăreni de la Brateş”. Despre satul Şiviţa ne aminteşte un document din 3 aprilie 1588 când domnitorul Petru Şchiopul îl dăruieşte mănăstirii Galata.Sudul judeţului Galaţi şi deci, şi comuna Tuluceşti, reprezintă o zonă cu o evoluţie geologică foarte îndelungată. Această zonă prezintă două etaje structurale foarte diferite: un fundament cristalin şi o cuvertură.

Relieful actual al zonei este fluviatil de acumulare: câmpie fluvio-lacustră villafranchiană, acoperită cu depotite loessoide, terase şi luncă. În linii generale, clima comunei este temperat-continentală, cu veri călduroase şi ierni geroase. Vegetaţia comunei este reprezentată prin vegetaţia de stepă şi silvo-stepă în nord-vest, iar valea Prutului este dominată de vegetaţia de luncă. Plantele întâlnite sunt: pirul, măturica, coada calului, lăptuca, toporaşul, păpădia, muşeţelul. În râpe şi povârnişuri întâlnim salcâmul şi stejarul brumăriu. În luncă şi baltă întâlnim papura, stuful, plopul, salcia, nufărul galben. citeste mai mult…

Hotarari Consiliu Local

  1. Hotararea Nr. 28 – privind actualizarea unor suprafete inscrise
  2. Hotararea Nr. 29 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti
  3. Hotararea Nr. 30 – privind decontarea contravalorii calatoriei
  4. Hotararea Nr. 31 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului
  5. Hotararea Nr. 32 – privind acordul Consiliului Local Tulucesti
  6. Hotararea Nr. 33 – privind stabilirea unor drepturi si facilitati
  7. Hotararea Nr. 34 – privind aprobarea contului de executie a bugetului

Administratie Publica - Primar

Bratu Petrica

A terminat Liceul de Agroindustrial Tecuci, dupa care a urmat Facultatea de Stiinte Economice Iasi. Din iunie 2008 este primarul...